Асоциации на МСП и МСП предприятия

1 Asociación para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo – NEuropa

Кратко наименование: NEuropa, Държава: Испания

NEuropa е асоциация с нестопанска цел, локализирана в Малага, регион Андалусия (Испания). Нейната мисия е да подпомага малки и средни предприятия в тяхното стратегическо международно развитие чрез сътрудничество, участие в иновативното развитие на научните изследвания и иновационни проекти, фокусирани върху съвместни международни партньорства .

NEuropa координира проекта и е ключов играч за дейността на няколко работни пакети в рамките на IMOSHION. Той също така извършва преглед на работата, извършена от технологичните компании изпълнители и допринася за разпространението различните дейности по проекта.

2 Chamber of Commerce and Industry of Stara Zagora

Кратко наименование: CCI-SZ, Държава: България

Търговско промишлена палата ( ТПП ) Стара Загора следва политиката на съвместни усилия за създаване на по-добра среда за развитие на предприемачеството в региона на Стара Загора, който е един от най-икономически развитите региони в България. Търговско промишлена палата Стара Загора предлага на своите членове МСП различни административни услуги. Също така се предоставят и различни информационни и консултантски услуги които се предоставят от няколко специализирани центрове, към Търговско промишлена палата Стара Загора. Като асоциация на МСП  и партньор в проекта, ТПП Стара Загора участва в дефинирането на технологичните изисквания на МСП във връзка с БЗУТ. Също така ТПП Стара Загора е отговорна за междинния процес на утвърждаване, приемане и изменение на БЗУТ иновативни инструменти от малките и средни предприятия по програмата.

3 Virtual Dimension Center

Кратко наименование: VDC, Държава: Германия

VDC е сдружение с нестопанска цел с компетентност като иновационен център за виртуална реалност и технологична симулация. Една от основните дейности на сдружението е трансфер на технологии и управление на клъстери, както и стимулиране на малките и средни предприятия , да увеличат своите иновации и възможности за конкуренция чрез трансфер на технологии и знания.

VDC има значителна роля в няколко работни пакети. Освен това, тя подпомага управлението на проекта и допринася за разпространението на резултатите и правилна комуникация вътре и извън проекта.

4 Ringo Válvulas

Кратко наименование: Ringo, Държава: Испания

Дейностите на фирма Ринго включват проектиране, доставка на материали, производство , монтаж,  тестване и анализ на клапани. Техните клапани се използват в широк спектър от приложения, включително преработка на нефт и газ , химически заводи , електроцентрали и пречиствателни станции .

Те осигуряват важна информация за нуждите на малките и средни предприятия в производствения сектор и като техен представител  да гарантират, че специфичните нужди на един типичен МСП са застъпени в проекта .

Научни организации

1 University of Nottingham

Кратко наименование: UNott, Държава: Великобритания

Университета в Нотингам (UNott) е един от водещите във Великобритания  изследователски институции. В проекта участва Група за изследвания на човешкия фактор (HFRG) които се състои от Института за професионална Ергономия (IOE) и група за приложения на вертуална реалност (VIRART). В рамките на HFRG изследванията са фокусирани върху разбирането на характеристики и възможности на хора и организации, както и прилагане на знания за хората, за да се подобри взаимодействието им с различни индустриални системи. Тя обхваща всички аспекти на когнитивните, физически и социални ергономия. В допълнение на IOE е консултантска фирма с опит за решаване на въпроси по БЗУТ. В рамките на IMOSHION Университета в Нотингам работи по всички аспекти на човешките фактори на проекта. Това включва прилагане на експертен опит в областта на разработването на системи, за да се постигнат целите на проекта и да се удовлетворят  нуждите на крайните потребители. Университета в Нотингам също така работи по техническото развитие на потребителски-ориентирани ИКТ решения, в частност по Tool A, с знания и системи за управление на обучението.

2 University of Stuttgart

Кратко наименование: USTUTT, Държава: Германия

Дейността на Института за човешките фактори и управление на технологиите (IAT) се съсредоточат върху разследването на актуални теми, свързани с технологично управление. IAT има специален опит в разработката на софтуер и софтуерна ергономия.   USTUTT допринася съвместно с FhG-IAO за развитието на Tool C. По-конкретно се развива обучителен модул,  разработката на част от Tool C и допринася за цялостния дизайн и архитектура на IMOSHION инструмента. Освен това, USTUTT осигурява експертните си умения в интерактивна 3D технология в реално време за развитието на работната среда и интегрирането му в проекта.

3 MASA Group

Кратко наименование: MASA, Държава: Франция

MASA е високо-технологична компания, специализирана в разработването на софтуерни решения и продукти, базирани на уникални адаптивни технологии. Техните основни области на технологични дейности включват: изкуствен интелект и статистически обучителни машини. Благодарение на техните патентовани технологии , MASA Group разработи модел на човешкото поведение, като по този начин позволява на потребителите да разработват виртуални и конструктивни симулации, показващи безпрецедентен реализъм.

MASA са основно отговорни за развитието на Tool B.

4 TNO

Кратко наименование: TNO, Държава: Холандия

TNO предоставя информационни услуги, за фирми, държавни органи и обществени организации. Те участват в много  международната научни изследвания  и участва в много проекти на ЕС. Петте основни области са: качеството на живот на хората, отбрана, сигурност и безопасност; урбанизирана среда и геонауки, науката и промишлеността, информационни и комуникационни технологии. Една от целите и е да се създадат условия, при които служителите работят в продуктивни и здравословен начин.

Основният принос на TNO в IMOSHION проекта е развитието на работното място и инструмент за планиране на работни станции (Tool D). Освен това, те предоставят  своите знания и опит по БЗУТ. TNO също действа като технически ръководител.

5 Fraunhofer Institute for Industrial Engineering

Кратко наименование: FhG-IAO, Държава: Германия

FhG-IAO е  нестопанска организация за приложни изследвания. Основната цел е трансфер на технологии от научните изследвания в промишлено приложение. Института за Индустриално инженерство (Fraunhofer IAO) се фокусира върху технологично управление, информационни технологии, VR технология и ергономичност. Организацията е разработила множество изследователски проекти в областта на взаимодействието човек-компютър, приложения за виртуална реалност и симулации за шофиране. Fraunhofer Иао интегрира експертен опит от различни изследвания и развойнадейност. FhG IAO допринася съвместно с USTUTT за развитието на Tool C.
FhG- IAO  разработва модул за обучение по време на работа, като част от Tool C и да се допринесе за цялостния дизайн на архитектура IMOSHION инструмент. Той също така предоставя своя опит в интерактивен 3D в реално време развитието на среда и интегрирането му в индустриални работни станции.
pixelstats trackingpixel