Технология

Първоначално работата ще бъде насочена към технологичните изисквания на МСП, които ще се представят пред научно-изследователските компании за допълнително определение на инструментите, които ще бъдат разработени. Тези компании, в сътрудничесто със сдружения на МСП ще разработят набор от свързани с БЗУТ инструменти в рамките на IMOSHION.

Това включва:

  • (a) система за управление на набора от закони за БЗУТ,
  • (b) симулация на работното място за експериментиране и обучение по БЗУТ,
  • (c) инструмент за обучение свързан с БЗУТ процедури, и
  • (d) инструмент за планиране на превенции по БЗУТ на нивата на работната станция и на работното място.

Част А, система за управление на набора от закони по БЗУТ, ще бъде разработена за събиране на съответната информация за БЗУТ, за да се добавят нови аспекти към нея и да се направи достъпна за всички заинтересовани страни. Правилното стабдяване и разпространение на тези данни ще бъде осигурено чрез персонализиран дизайн на системата, което улеснява използването и от МСП. Тази част помага за обученията на работници във връзка с БЗУТ.

Част B, симулация на работното място, помагаща на инжинерите да проектират безопасни процедури по време на планиращата фаза и да тренират работниците за правилно поведение в случай на извънредни ситуации.

Част C, инструмент за обучение. Ще бъде разработен инстурмент за потапяне в околната работна среда, за да се запознаят потребителите на машинното оборудване в производствените среди за БЗУТ. За да се осигури добро обучение, ще бъде създаден адекватен визуален реализъм с околната среда с мащаби 1:1.

Част D, инструмент за планиране и предотвратяване на рискове, който ще подпомага МСП за оптимално проектиране на работната среда, който съчетава БЗУТ въпроси с тези на производството (производителност, ефективност, гъвкавост) в ранен етап на проектиране. Този инструмент се състои от две част, засягащи по-специално дизайна на работното място и разположението на работното място. От гледна точка на системата, този инструмент ще кореспондира с други инструменти на IMOSHION (система за управление на обученията и визуализация на работното място).

Асоциациите на МСП ще подкрепят валидирането, обучението и дейностите за разпространение и прехвърляне на резултатите от проекта на техните членове и други.

pixelstats trackingpixel